CAR at TUNING PARTY | portál

Web pre CaTP musí byť aktuálny pre každý ročník. Práve aktuálnosť ročníku 2018 bola mojou úlohou. Všetky podstatné informácie našli svoje miesto včas a tak sa všetci návštevníci dozvedeli to čo mali.

Keďže XV. ročník niesol slogan “Back to the tradition”, celý web sa musel niesť v tomto duchu. To znamenalo pripraviť všetky informácie, grafické podklady a mnoho ďalšieho.