Kalendár 2020

Príchodom nového roka 2020 treba aj nový kalendár. Návrh kalendára pre rok 2020 obsahuje 12 mojich fotografií, ktoré sú doplnené jemným fontom dní.