Februárový výlet na Veľkú Javorinu

Prvý februárový deň sme vybehli na drobný výlet s Quidom hľadať sneh. Avšak táto zima je veľmi chudobná na sneh a práve 1. feburára to vonku pripomínalo skôr jar ako zimu. Vybrali sme sa teda smerom na Veľkú Javorinu.

Veľká Javorina je najvyšší vrch pohoria Biele Karpaty, nachádza sa v jeho juhozápadnej časti.

Veľkou Javorinou prebieha štátna hranica medzi Slovenskom a Českom. Dané územie výrazne podlieha ľudským zásahom. Na vrchole stojí vysielač Veľká Javorina, z dolín sem smeruje asfaltová komunikácia – rovnako z moravskej ako aj slovenskej strany. Veľká Javorina je aj vyhľadávaným lyžiarskym strediskom. Vleky sú postavené najmä na slovenskej strane. Na slovenskej strane stojí aj viacero súkromných chát rovnako ako aj najznámejšia a verejnosti prístupná – Holubyho chata.

Veľká Javorina je oddávna považovaná za jeden zo symbolov svedčiacich o dobrých vzťahoch medzi Čechmi a Slovákmi o čom svedčí i kameň na vrchole Javoriny s nápisom: „Tu bratia vždy sa stretať budú.“ Každoročným letným podujatím sú na vrchole Javoriny Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov. Tieto slávnosti nadväzujú na tradície, ktoré zaviedli ešte naši predkovia – Štúrovci, ktorí sa tu stretávali s osvietencami z Moravy a Čiech.