Každoročné podujatie Medzinárodnej veslárskej regaty O pohár SNP sa konala aj tento rok na rieke Váh v Piešťanoch.