WEB SLUŽBY

 osobné portfólio

  • ideálna cesta odprezentovať svoje zručnosti
  • minimálna cena je 99 € , avšak tá sa odvíja od konkrétnych požiadaviek 
  • doba vytvorenia zväčša do 7 pracovných dní *

– firemné portfólio

  • najideálnejší spôsov firemnej propágácie je vlastná moderná webstránka 
  • cena začína od 299 € , avšak tá sa odvíja od požiadaviek a náročnosti klienta
  • doba vytvorenia zväčša do 7 pracovných dní *

– e-shop

  • moderný e-shop je ideálny spôsob ako predávať svoje produkty profesionálne
  • cena začína od 299 € a priamo závisí od počtu položiek 
  • doba vytvorenie e-shopu je približne 10 – 12 pracovných dní * 

* – môže sa líšiť s nedostačujúcimi podkladmi